Magnetic Hammer

  • 19724 – Draper magnetic hammer – 1 split face – 7 oz
  • Osborne 33 – bronze magnetic hammer
  • Osborne 36 – bronze nylon tipped magnetic hammer
  • Osborne 222 – steel magnetic hammer – 1 split face – 7 oz
  • Osborne 36T – nylon tip for bronze magnetic hammer